Hotel De Gulden Waagen.
De “De gulden Waagen”  is afgeleid van de gouden koets die in de middeleeuwen stond opgesteld bij de ingang van de Hezelpoort (Zie gravure van de Hezelpoort die is te bezichtigen in muur van het Lemke, Lange Hezelstraat 59) om de prominente gasten die uit Holland kwamen, (Nijmegen behoorde toen aan de stad Cleve) en een bezoek brachten aan Nijmegen weg te brengen naar het kasteel het Valkhof. (De funderingen van het kasteel zijn nog te bezichtigen in het Valkhof park ). Een van de bezoekers was Napoleon Bonaparte die een bezoek bracht in Nijmegen in 1810.

 Het huidige pand is oorspronkelijk een zogenaamd stadskasteel. Er zijn hiervan nog orginele kantelen te zien (in de gang van ons hotel). Ook zijn er muren gevonden (in de aankomsthal) waarop in de middeleeuwen pek is aangebracht om de pest die in die tijd heerste buiten de deur te houden.
(de mensen waren toen heel bijgelovig)

De Gulden Wagen is nu hotel waarin ook de bijzonder winkel Dille en Kamille is gevestigd.
Ook in deze winkel zijn verschillende bouwhistorische vondsten te zien. In het oostelijke deel van de winkel van Dille en Kamille is een 15e eeuwse haardstede gevonden.

De haardstenen stellen twee gekroonde, elkaar aanziende leeuwen binnen een dubbele ruit voor,
Volgens deskundigen is dit een gebruikelijke voorstelling uit die tijd. Is het toeval dat juist de familie van Jacob Leeuwens daar in die tijd 1645 woonde? De haardstenen zijn waarschijnlijk door hem aangebracht. Achter de haard met de leeuwen werden nog oudere vuurplaatsen gevonden. Ook zijn diverse bouwsporen in de muren te zien.
De balklaag van het plafond dateert van omstreeks 1450.

Graafwerk bracht ook aan het licht dat er een tweede vloer is, die ongeveer 50 cm lager ligt dan de huidige. Ook zijn er verschillende vloeren met prachtige tegels en een tongewelf-kelder gevonden die nu onder de houten parket vloer liggen.

De paarden en de gouden koets werden gestald in de Gulden-wagen-gas (nog steeds aanwezig tegenover het hotel).

In het pand hebben verschillende burgemeesters gewoond. Zij waren destijds, zoals gebruikelijk zowel stadsbestuurders als belangrijke handelaren, zoals zoutzieders en houthandelaren.
 
Het pand heeft door de eeuwen heen verschillende eigenaren gehad waaronder in 1729 Christoffel van den Berg  en zijn vrouw Anna Martina van Benthem. Hun portretten zijn te zien in het het Valkhofmuseum met replica’s in onze ontvangstruimte.  
Het stadskasteel (nu hotel De Gulden Waagen) is te zien op het grote vogelvlucht schilderij, geschilderd door Feldman in 1669 en te bezichtigen in het Valkhofmuseum.

In het boek “De bewoningsgeschiedenis van de Lange Hezelstraat tussen 1400-1850” geschreven door dr.Willy Niessen is de beschrijving van de pand en zijn eigenaren te lezen.

Het boek is te koop in het Lemke. 

Met dank aan

dr.Willy Niessen (historica)

 Eigenaren  Janssen en  Jasper,

Die het pand naar zijn huidige staat hebben gerestaureerd